Hoe lucratief is het om te investeren in vastgoed?

crop businessman giving contract to woman to sign
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Als je op zoek bent naar manieren om je geld te laten groeien, dan is vastgoed een interessante optie om te overwegen. Investeren in vastgoed kan op de lange termijn een lucratieve manier zijn om vermogen op te bouwen en een stabiel rendement te behalen. Zo zijn er veel BN'ers die investeren in vastgoed zoals ook Bas Smit. Maar hoe lucratief is het nou echt om te investeren in vastgoed? En waar moet je op letten als je deze stap wilt zetten? In dit artikel zetten we alles voor je op een rijtje.

Wat is vastgoed?

Vastgoed omvat alle onroerende zaken, zoals woningen, kantoren, winkels en grond. Als je investeert in vastgoed, dan koop je dus bijvoorbeeld een woning of pand om hiermee geld te verdienen. Dit kan op verschillende manieren, waar we later in dit artikel op ingaan.

Waarom investeren in vastgoed?

Investeren in vastgoed kan op de lange termijn een interessante manier zijn om vermogen op te bouwen en een stabiel rendement te behalen. Vaak is de waarde van vastgoed op de lange termijn gestegen en kan je het pand na een aantal jaar verkopen voor meer dan je het hebt gekocht. Daarnaast is het mogelijk om huurinkomsten te genereren, waardoor je een passief inkomen hebt. Hierdoor kan vastgoed een interessante aanvulling zijn op je financiële portfolio.

Verschillende manieren om te investeren in vastgoed

Er zijn verschillende manieren om te investeren in vastgoed. Hieronder behandelen we de twee meest voorkomende manieren: directe en indirecte investeringen.

Directe investering in vastgoed

Een directe investering in vastgoed houdt in dat je zelf een pand koopt en beheert. Dit kan een woning, winkelpand of kantoor zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het pand en het vinden van huurders. De huurinkomsten die je genereert zijn voor jouw eigen rekening. Het voordeel van directe investeringen is dat je zelf controle hebt over het beheer en de verhuur van het pand. Het nadeel is dat je zelf ook verantwoordelijk bent voor het onderhoud en eventuele leegstand van het pand.

Indirecte investering in vastgoed

Een indirecte investering in vastgoed houdt in dat je belegt in vastgoedfondsen, vastgoedaandelen of vastgoedobligaties. Hierbij investeer je niet direct in een pand, maar in een fonds dat in vastgoed belegt. Het voordeel van indirecte investeringen is dat je

zelf geen pand hoeft te beheren en dat je ook met een kleiner bedrag kunt beleggen in vastgoed. Daarnaast zijn vastgoedfondsen vaak gespreid over verschillende panden, waardoor het risico van leegstand en onderhoudskosten wordt gespreid. Het nadeel is dat je zelf geen controle hebt over het beheer en verhuur van de panden in het fonds en dat er kosten verbonden zijn aan het beleggen in vastgoedfondsen.

Risico's van investeren in vastgoed

Investeren in vastgoed brengt ook risico's met zich mee. Zo kan de waarde van het pand dalen in plaats van stijgen en kan het pand leegstaan, waardoor er geen huurinkomsten binnenkomen. Daarnaast zijn er ook kosten verbonden aan het beheer en onderhoud van het pand. Het is dus belangrijk om vooraf goed te onderzoeken of de investering in vastgoed past bij je financiële situatie en doelen.

Tips voor succesvolle vastgoedinvesteringen

Als je besluit om te investeren in vastgoed, dan zijn er een aantal tips die je kunt volgen om succesvolle investeringen te doen:

  1. Doe goed onderzoek naar de markt en het pand waarin je wilt investeren.
  2. Bepaal vooraf wat je doelen zijn en welk rendement je wilt behalen.
  3. Zorg voor voldoende financiële middelen om het pand te kunnen kopen en beheren.
  4. Maak een realistische inschatting van de kosten voor onderhoud en beheer van het pand.
  5. Houd rekening met mogelijke leegstand en zorg voor voldoende buffer om deze periode te overbruggen.
  6. Overweeg om samen te werken met een ervaren vastgoedbeheerder of -adviseur.